Om fonden

Havefonden af 2007 blev oprettet i slutningen af 2007 af Det Danske Haveselskab – Øerne Københavns afdeling i forbindelse med sammenlægningen i 2008 af Det kongelige Danske Haveselskab,  Det Danske Haveselskab – Øerne og  Det Jyske Haveselskab til et selskab: Haveselskabet.  Havefondens grundkapital udgør 3,3 mill. kroner.

Fondens formål er at:

  • Fremme interessen, forståelsen og mulighederne for en alsidig og bæredygtig anvendelse af jorden omkring menneskers bolig, således at den kan bruges til gavn og glæde og inspiration for så mange så muligt.
  • Virke for bevaring og formidling, udvikling og fornyelse af havekulturen og  havekunsten samt  retablering og fastholdelse af de havekulturhistoriske traditioner.

Fonden lægger især vægt på at støtte projekter der kan inspirere og glæde så mange mennesker som overhovedet muligt..Ansøgning

Det er muligt at søge Havefonden af 2007 om støtte til projekter.
Ansøgning og spørgsmål kan rettes via nedenstående link

Information om ansøgning

Tidligere støtteprojekter

Vi har ydet støtte til projekter fra 5.000 kr. til 80.000 kr.

Læs mere